موتورهای القایی آسنکرون روتور قفسی سه فاز

موتورهای القایی آسنکرون روتور قفسی سه فاز

یک آهنربای نعل اسبی شکل و یک میله آلومینیمی که دو سر میله روی دو محور سوار شده است، آماده می کنیم. چنانچه آهنربا را حول محور مشترک با میله آلومینیومی با سرعت معینی به حرکت درآوریم، میله آلومینیمی شروع به چرخیدن در جهت حرکت آهنربا خواهد کرد. زیرا با قطع خطوط میدان مغناطیسی، آهنربا به وسیله میله آلومینیمی، در میله جریان القاء شده، این جریان به نوبه خود در داخل میله، یک میدان مغناطیسی به وجود می آورد که از تأثیر متقابل آن با میدان آهنربای نعلی شکل، یک گشتاور چرخشی ایجاد شده، میله آلومینیمی شروع به حرکت خواهد کرد. سرعت گردش میله همیشه کمتر از سرعت آهنربا خواهد بود. در نتیجه، امکان قطع خطوط میدان مغناطیسی آهنربا به وسیله میله آلومینیمی وجود خواهد داشت. این مجموعه ساده نشان دهنده اساس کار موتورهای القایی آسنکرون روتور قفسی است.

ساختمان و راه اندازی موتور آسنکرون با روتور قفسی بسیار ساده است و به هیچ وسیلۀ کمکی نیاز ندارد. تعمیر و نگهداری این گونه موتورها به راحتی انجام می شود، اما جریان راه اندازی آن زیاد و گشتاور شروع به کار ضعیفی دارد.
در موتورهای القایی به جای آهنربای دائم که با نیروی مکانیکی به دور میله آلومینیمی گردش می کند، از جریان متناوب و میدان مغناطیسی متغیر تولید شده به وسیله آن استفاده می شود. به طور کلی، در موتورهای القایی، میدان مغناطیسی با عبور جریان متناوب از سیم پیچ های استاتور تولید می شود. به همین دلیل به استاتور، القاء کننده می گویند و به جای میله آلومینیومی روتور یا القاء شونده قرار دارد. پس، در موتورهای القایی بدون استفاده از آهنربای متحرک می توانیم میدان مغناطیسی گردان (حوزه دوار) را تولید کنیم. لذا، حوزه دوار در موتورهای آسنکرون القایی، در استاتور تشکیل می شود.

سرعت حوزه دار استاتور در موتورهای القایی آسنکرون همواره تابع فرکانس شبکه و تعداد قطب های مغناطیسی سیم پیچ استاتور خواهد بود. چون قطب های مغناطیسی همواره دوتایی بوده، بنابراین سرعت حوزه دوار بر مبنای تعداد جفت قطب محاسبه می شود.

جهت گردش حوزه دوار در موتور سه فاز

اگر جهت گردش حوزه مغناطیسی دوار استاتور موافق عقربه های ساعت باشد آن را راستگرد و خلاف گردش عقربه های ساعت را چپگرد می گویند. با عوض کردن جای دو فاز از سه فاز ورودی به سیم پیچ های الکتروموتورهای سه فاز می توانیم جهت گردش حوزه دوار و در نتیجه جهت گردش روتور را عوض کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *