کاربرد پمپ دنده ای در پزشکی

کاربرد پمپ دنده ای در پزشکی

به نقل از سایت gearmotion در اجزا تولید شده برای صنایع پزشکی رازی وجود ندارد الا اینکه دارای الزامات بسیار دقیق کیفیت هستند. بنابراین انتظار می رود که اجزا تولید شده برای این صنعت همیشه به درستی و بدون هیچ خرابی کار کنند و اغلب جان بیمار به این بسته است. در مورد چرخدنده ها هم همینطور است. آنها را در انواع زیادی از تجهیزات پزشکی می توان یافت مثل ابزار های بیمارستانی و جراحی. چرخدنده در کاربرد های پزشکی اغلب با مجموعه ای از اولویت های منحصر به فرد تولید میشوند شامل اندازه های کوچک و قابلیت کار در سرعت بالا و سطح پایین سرو صدا. همچنین اغلب مواد مخصوصی مصرف میشوند.

یک نمونه از کاربرد پمپ دنده ای در صنایع پزشکی، پمپ های پیچ گوشتی است. این پمپ ها برای سیالاتی که سنگین تر هستند را بدون کاهش نرخ جریان، به حرکت در می آورند. تغییرات فشار نیز تاثیر کمی بر این پمپ ها دارد. این در کاربردهای مبتنی بر چرخش بسیار مهم است، مثل سیستم «CT gantry» در سیتی اسکن که پمپ بایستی یک مقدار ثابت از دبی و فشار را فراهم کند، هنگامی که تحت تنش های سنگین ناشی از نیروهای گرانشی قرار گرفته است.

برخی از شرکتهای معروف تامین کننده پمپ های پزشکی طبق فهرست وبسایت توماس نت عبارت است از:

Angelus Medical & Optical Equipment – Gardena, CA

Distributor of suction, compression, infusion, syringe, feeding and infiltration pumps for medical applications. Available in various models. Features include dual-channel devices, panel locks, pressure displays, built-in visuals, baked enamel sides, protective rubber bumpers, stainless steel flat tops, mobile installation designs, disposable hydrophobic bacterial filters and audible alarm triggers. Provides new, refurbished and certified medical and optical equipment

Absolute Medical – King Of Prussia, PA , Distributor*

Distributor of medical pumps including lymphedema pumps. Sequential pneumatic compression therapy systems & compressible limb therapy systems are available. Products such as lymphedema garments, lymphedema pump sleeves, arm sleeves & full leg sleeves are also available.

Topical Bio Medics, Inc. – Rhinebeck, NY, Manufacturer*

Manufacturer of pain relief products for patients. Products include foot therapy cream, healing cream and first aid kits.

 

Solos Endoscopy, Inc. – Boston, MA, Manufacturer*

Manufacturer of Medical Color Cameras for Surgery & Microscopy

Master Medical Equipment – Jackson, TN, Distributor*

Distributor of new and used medical equipment. Products include defibrillators, blood pressure equipment, monitors, infusion pumps, spirometers, and ventilators.

Pharmaco-Kinesis, Inc. – Inglewood, CA, Manufacturer*

Manufacturer of medical devices. Products include drug delivery systems, metronomic biofeedback pumps, surgical retractors, infusion device and medication dispensing dental implants.

Bailey Medical Nurture Iii Breast Pumps – Los Osos, CA, Manufacturer*

Breast Pumps, Nursing Pads, Milk Storage Bags

First Medical Source – Laguna Niguel, CA, Custom Manufacturer

Custom manufacturer of medical devices. Products include infusion pumps and catheter kits. Capabilities include molding, assembly and contract manufacturing services.

Logix Medical Solutions – Miami, FL, Distributor*

Conductivity meters, ophthalmic products, dialysis parts, endoscopes, infusion pumps, claps & forceps.

 

Med E Cell – San Diego, CA, Manufacturer*

Manufacturer of Prototypes

Ardus Medical, Inc. – Cincinnati, OH, Distributor*

Products include infusion pumps, ambulatory pumps, defibrillators, syringe pumps, sequential compression devices, enteral pumps, CPMs, monitors, anesthesia equipment.

 

CRS Medical Sales Inc. – Houston, TX, Distributor*

Distributor medical products including lymphedema pumps, compression hoses, stockings, garments & wound care products.

 

Sarns & CDI Cardiovascular Systems – Ann Arbor, MI, Manufacturer*

Heart, lung; for open heart & coronary bypass surgery

McKinley Medical LLP – Wheat Ridge, CO, Manufacturer*, Distributor

Ambulatory Infusion Pumps

برچسب ها:

این مقاله بدون برچسب است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *