برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

لیست قیمت الکتروموتور ضد انفجار موتوژن

1kw1400RPM3000RPM
20/55158,400,000152,400,000
30/75162,000,000156,000,000
41/1164,400,000159,600,000
51/5172,800,000166,800,000
62/2186,000,000181,000,000
73188,400,000186,000,000
84231,600,000224,400,000
95/5332,000,000321,000,000
107/5354,000,000334,800,000

 قیمت الکتروموتور ضد انفجار و محیط مناسب آن

قبل از بررسی الكتروموتورهای ضد انفجار به توضیح اجمالی محیط های انفجاری در فضاهای عملیاتی می پردازیم. در مورد طبقه بندی فضاهای عملیاتی صنایع، از نقطه نظر آتش سوزی و انفجاری دو استاندارد در سطح جهانی مطرح می باشد كه عبارتند از:

 1. استاندارد ملی برق آمریكا (NEC)
 2. استاندارد بین المللی (IEC) كه در اروپا و اكثر كشورهای جهان به كار می رود.

استانداردهای قیمت الکتروموتور ضد انفجار

مقدار نامی و عملكرد IEC 60034-1

 • روشهای تعیین تلفات و راندمان IEC 60034-2
 • كلاس بندی و درجه حفاظت (كد IP) IEC 60034-5
 • روشهای خنك سازی (كد IC) IEC 60034-6
 • نحوه نصب (كد IM) IEC 60034-7
 • علامت گذاری ترمینال و راهنمای جهت چرخش IEC 60034-8
 • محدوده نویز IEC 60034-9
 • لرزه های مكانیكی (ارتعاشات) IEC 60034-14
 • ابعاد خروجی برای ماشینهای الكتریكی IEC 60072-1
 • تجهیزات الكتریكی برای محیطهای مستعد انفجار-الزامات اصلی EN 50014
 • محفظه ضد آتش “d” EN 50016
 • افزایش مسطح ایمنی “e” EN 50019

الکتروموتور ضد انفجار

صنایع نفت و گاز و صنایع مادر در ایران به الکتروموتور ضد انفجار بسیار وابسته است.

با توجه به اینکه ساخت الکتروموتور ضد جرقه یک صنعت High-tech به شمار می‌رود، کشورهای بزرگ به‌ سختی حاضر به راه‌اندازی و ساخت خط تولید این الکتروموتور در ایران هستند.

نیاز صنایع بزرگ به الکتروموتور ضد انفجار در کشور بسیار احساس می‌شود و در بسیاری از موارد ماه‌ها طول می‌کشد که یک الکتروموتور ضد انفجار وارد ایران شود.

عملاً در صنعت نفت کار بدون استفاده از الکتروموتور ضد انفجار میسر نیست و شرکت موتوژن سال‌هاست که به دنبال ساخت الکتروموتور ضد انفجار است.

این پروژه از 13 سال پیش با انتقال دانش از شرکت ABB شروع‌ شده اما به دلایلی بعد از مدت محدودی عملاً همکاری متوقف شد تا اینکه در سال‌های اخیر مهندسین بومی شروع به ارائه طرحی برای ساخت الکتروموتور ضد انفجار موتوژن کردند.