برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

لیست قیمت هلیکال پاسارگاد صنعت

مدلشافت قیمت پایدارقیمت فلنچداردو سر شافتدو سر شافت فلنچدار
PSG128mm26,500,00028,000,00028,000,00029,500,000
PSG232mm34,500,00036,000,00036,000,00038,000,000
PSG348mm48,500,00051,000,00051,000,00053,500,000
PSG460mm73,000,00076,500,00076,500,00080,000,000
PSG575mm107,000,000112,500,000112,500,000118,000,000
PSG690mm193,000,000202,500,000202,500,000212,500,000
PSG7100mm385,000,000405,000,000405,000,000425,000,000