نام محصول

پمپ سیرکولاتور تهران

پمپ سیرکولاتور تهران

ویژگی کالا

نوع کالا: پمپ

ضمانت: گارانتی دارد

قیمت: لطفا تماس بگیرید 33900081-021

مشخصات کالا

مشخصات فنی پمپ تهران

حداکثر فشار کاری: 175 Psi
حداکثر دمای عمل: 120 درجه سانتیگراد
کارکرد بطور متناوب برای سیستم های بسته با استفاده از کنترل دما و فشار مناسب سیستم و محل مناسب پمپ

تماشای ویدئو

برای تماشای ویدئو معرفی محصول کلیک نمایید

دفترچه راهنما

دفترچه راهنما محصول را دانلود نمایید

توضیحات محصول

مشخصات فنی پمپ تهران

حداکثر فشار کاری: 175 Psi
حداکثر دمای عمل: 120 درجه سانتیگراد
کارکرد بطور متناوب برای سیستم های بسته با استفاده از کنترل دما و فشار مناسب سیستم و محل مناسب پمپ

پمپ سیرکولاتور خطی تهران

ابعاد پمپ سیرکولاتور خطی تهران
مدل اینچ A B C
S100 ¼ 1 1.8 16.7 20.3
H.V ½ 1 3.2 22.1 28.5
H.V 2 3.2 22.2 26.4
AA ½ 1 3.2 31 37.4
AA 2 2.2 29.6 34
LD3 ½ 2 2.4 26.5 31.3
PD37 3 2.8 31.5 37.1
PD38 3 2.8 31.5 37.1
A6 2 2.2 35.6 40
A7 2 2.2 35.6 40
PD40 3 3 37.5 43.5
ET 65-20 ½ 2 2.4 47.5 52.3
ET 65-16 ½ 2 2.4 47.5 52.3
ET 50-20 2 2.4 43 47.8
ET 50-16 2 2.4 43.5 48.3

پمپ سیرکولاتور خطی چدنی سری “1 S25

 • مشخصات هیدرولیکی مدل S25 بلند کاست تهران – 1 اینچ
  • آبدهی: 3/4 متر مکعب
  • ارتفاع: 1 متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP23
  • قدرت موتور: 1/12 اسب بخار
  • ولتاژ، فرکانس: تکفاز، 220 ولت، 50 هرتز

 

پمپ سیرکولاتور خطی چدنی سری “¼ 1 S25

 • مشخصات هیدرولیکی مدل S25 بلند کاست تهران – ¼ 1 اینچ
  • آبدهی: 4 متر مکعب
  • ارتفاع: 1.5 متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP23
  • قدرت موتور: 1/8 اسب بخار
  • ولتاژ، فرکانس: تکفاز، 220 ولت، 50 هرتز

 

پمپ سیرکولاتور خطی چدنی سری “½ 1 HV

 • مشخصات هیدرولیکی مدل HV بلندکاست تهران – ½ 1 اینچ
  • آبدهی: 4.5 متر مکعب
  • ارتفاع: 2.4 متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP23
  • قدرت موتور: 1/6 اسب بخار
  • ولتاژ، فرکانس: تکفاز، 220 ولت، 50 هرتز

 

پمپ سیرکولاتور خطی چدنی سری “2 HV

 • مشخصات هیدرولیکی مدل HV بلندکاست تهران – 2 اینچ
  • آبدهی: 6.8 متر مکعب
  • ارتفاع: 2.4 متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP23
  • قدرت موتور: 1/6 اسب بخار
  • ولتاژ، فرکانس: تکفاز، 220 ولت، 50 هرتز

 

پمپ سیرکولاتور خطی چدنی سری  ” ½ 1 AA

 • مشخصات هیدرولیکی مدل AA بلندکاست تهران – ½ 1 اینچ
  • آبدهی: 9 متر مکعب
  • ارتفاع: 3.9  متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP23
  • قدرت موتور: 1/3 اسب بخار
  • ولتاژ، فرکانس: تکفاز، 220 ولت، 50 هرتز

پمپ سیرکولاتور خطی چدنی سری “2 AA

 • مشخصات هیدرولیکی مدل AA بلندکاست تهران – 2 اینچ
  • آبدهی: 13.6 متر مکعب
  • ارتفاع: 4.5 متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP23
  • قدرت موتور: 1/2 اسب بخار
  • ولتاژ، فرکانس: تکفاز، 220 ولت، 50 هرتز

 

پمپ سیرکولاتور خطی چدنی سری ” ¾ 2 HV

 • مشخصات هیدرولیکی مدل AA بلندکاست تهران – ¾ 2 اینچ
  • آبدهی: 13.6 متر مکعب
  • ارتفاع: 5.5  متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP23
  • قدرت موتور: 3/4  اسب بخار
  • ولتاژ، فرکانس: تکفاز، 220 ولت، 50 هرتز

 

چدنی سری “2 A6 (تک فاز)

 • مشخصات هیدرولیکی پمپ سیرکولاتور مدل A6 بلند کاست تهران – 2 اینچ (تک فاز)
  • آبدهی: 17 متر مکعب
  • ارتفاع: 6 متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP54
  • قدرت موتور: 1 اسب بخار
  • ولتاژ، فرکانس: تکفاز، 220 ولت، 50 هرتز

 

چدنی سری “2 A6 (سه فاز)

 • مشخصات هیدرولیکی پمپ سیرکولاتور مدل A6 بلند کاست تهران – 2 اینچ (سه فاز)
  • آبدهی: 17 متر مکعب
  • ارتفاع: 6 متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP54
  • قدرت موتور: 1 اسب بخار
  • ولتاژ، فرکانس: سه فاز، 380 ولت، 50 هرتز

 

چدنی سری “2 A7 (تک فاز)

 • مشخصات هیدرولیکی پمپ سیرکولاتور مدل A7 بلند کاست تهران – 2 اینچ (تک فاز)
  • آبدهی: 20.4 متر مکعب
  • ارتفاع: 6.7  متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP54
  • قدرت موتور: 1.5 اسب بخارولتاژ، فرکانس: تکفاز، 220 ولت، 50 هرتز

 

چدنی سری “2 A7 (سه فاز)

 • مشخصات هیدرولیکی پمپ سیرکولاتور مدل A7 بلند کاست تهران – 2 اینچ (سه فاز)
  • آبدهی: 20.4 متر مکعب
  • ارتفاع: 6.7 متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP54
  • قدرت موتور: 1/5 اسب بخار
  • ولتاژ، فرکانس: سه فاز، 380 ولت، 50 هرتز

 

چدنی سری “3 PD37

 • مشخصات هیدرولیکی پمپ سیرکولاتور مدل PD37 تهران – 3 اینچ
  • آبدهی: 14.7 متر مکعب
  • ارتفاع: 5.5  متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP54
  • قدرت موتور: 1/3 اسب بخار
  • ولتاژ، فرکانس: تکفاز، 220 ولت، 50 هرتز

 

چدنی سری “3 PD40 (تک فاز)

 • مشخصات هیدرولیکی پمپ سیرکولاتور مدل PD40 بلند کاست تهران – 3 اینچ (تک فاز)
  • آبدهی: 22.7 متر مکعب
  • ارتفاع: 7.6 متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP54
  • قدرت موتور: 2 اسب بخار
  • ولتاژ، فرکانس: تکفاز، 220 ولت، 50 هرتز

 

چدنی سری “3 PD40 (سه فاز)

 • مشخصات هیدرولیکی پمپ سیرکولاتور مدل PD40 بلند کاست تهران – 3 اینچ (سه فاز)
  • آبدهی: 22.7 متر مکعب
  • ارتفاع: 7.6 متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP54
  • قدرت موتور: 2 اسب بخار
  • ولتاژ، فرکانس: سه فاز، 380 ولت، 50 هرتز

چدنی سری ET 50-16 (تک فاز)

 • مشخصات هیدرولیکی پمپ سیرکولاتور مدل ET50-16 بلند کاست تهران (تک فاز)
  • آبدهی: 17 متر مکعب
  • ارتفاع: 6  متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: 5423
  • قدرت موتور: 1 اسب بخار
  • ولتاژ، فرکانس: تکفاز، 220 ولت، 50 هرتز

 

چدنی سری ET 50-16 (سه فاز)

 • مشخصات هیدرولیکی پمپ سیرکولاتور مدل ET50-16 بلند کاست تهران (سه فاز)
  • آبدهی: 17 متر مکعب
  • ارتفاع: 6  متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP54
  • قدرت موتور: 1 اسب بخار
  • ولتاژ، فرکانس: سه فاز، 380 ولت، 50 هرتز

چدنی سری ET 50-20 (تک فاز)

 • مشخصات هیدرولیکی پمپ سیرکولاتور مدل ET50-20 بلند کاست تهران (تک فاز)
  • آبدهی: 20.4 متر مکعب
  • ارتفاع: 6.7  متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP54
  • قدرت موتور: 1/3 اسب بخار
  • ولتاژ، فرکانس: تکفاز، 220 ولت، 50 هرتز

 

چدنی سری ET 50-20 (سه فاز)

 • مشخصات هیدرولیکی پمپ سیرکولاتور مدل ET50-20 بلند کاست تهران (سه فاز)
  • آبدهی: 20.4 متر مکعب
  • ارتفاع: 6.7 متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP54
  • قدرت موتور: 1/5 اسب بخار
  • ولتاژ، فرکانس: سه فاز، 380 ولت، 50 هرتز

چدنی سری ET 65-16 (تک فاز)

 • مشخصات هیدرولیکی پمپ سیرکولاتور مدل ET65-16 بلند کاست تهران (تک فاز)
  • آبدهی: 22.7 متر مکعب
  • ارتفاع: 4.6  متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP54
  • قدرت موتور: 2 اسب بخار
  • ولتاژ، فرکانس: تکفاز، 220 ولت، 50 هرتز

چدنی سری ET 65-16 (سه فاز)

 • مشخصات هیدرولیکی پمپ سیرکولاتور مدل ET65-16 بلند کاست تهران (سه فاز)
  • آبدهی: 22.7 متر مکعب
  • ارتفاع: 4.6  متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP54
  • قدرت موتور: 2 اسب بخار
  • ولتاژ، فرکانس: سه فاز، 380 ولت، 50 هرتز

چدنی سری ET 65-20 (تک فاز)

 • مشخصات هیدرولیکی پمپ سیرکولاتور مدل ET65-20 بلند کاست تهران (تک فاز)
  • آبدهی: 27.3 متر مکعب
  • ارتفاع: 10.6  متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP54
  • قدرت موتور: 3 اسب بخار
  • ولتاژ، فرکانس: تکفاز، 220 ولت، 50 هرتز

چدنی سری ET 65-20 (سه فاز)

 • مشخصات هیدرولیکی پمپ سیرکولاتور مدل ET65-20 بلند کاست تهران (سه فاز)
  • آبدهی: 27.3 متر مکعب
  • ارتفاع: 10.6  متر
  • گستره دمای سیال: 50 تا 80 درجه سانتیگراد
 • مشخصات الکتروموتور
  • کلاس عایق بندی: F
  • درجه حفاظت: IP54
  • قدرت موتور: 3 اسب بخار
  • ولتاژ، فرکانس: سه فاز، 380 ولت، 50 هرتز

جنس مواد تشکیل دهنده پمپ بلند کاست تهران

 • جنس پروانه: اولترامید
 • جنس شافت: استیل 304
 • جنس بدنه: چدن، آلومینیوم

مزایای پمپ بلند کاست تهران

 1. الکتروموتور بدون لرزش و بی صدا
 2. ساختمان پروانه گریز از مرکزآن به طور موثر از جمع شدن هوا در سطح کاسه نمد جلوگیری می کند و دوام طولانی کاسه نمد و کار بی صدای پمپ را تضمین می نماید.
 3. سرویس آسان و قابلیت تعویض قطعات
 4. سیستم روغنکاری بسیار ساده
 5. کاسه نمد پمپ تهران از نفوذ آب به داخل یاتاقان ها جلوگیری می کند
 6. دارای کوپلینگ های صدا خفه کن
 7. وجود اتصالات قابل انعطاف