نام محصول

پمپ کف کش راد

پمپ کف کش راد

ویژگی کالا

نوع کالا: الکتروپمپ

برند: راد

ضمانت: گارانتی دارد

قیمت: لطفا تماس بگیرید 33900081-021

مشخصات کالا

 کفکش راد پمپ

پمپ کف کش راد در انواع زیر و در دو مدل دو جداره و پروانه استیل ارائه می گردد:

  • کف کش راد ¼1 اینچ
  • کف کش راد ¼1 اینچ دو جداره
  • کف کش راد 2 اینچ
  • کف کش راد 2 اینچ دو جداره
  • کف کش راد 3 اینچ
  • کف کش راد 3 اینچ دو جداره

تماشای ویدئو

برای تماشای ویدئو معرفی محصول کلیک نمایید

دفترچه راهنما

دفترچه راهنما محصول را دانلود نمایید

توضیحات محصول

مشخصات فنی کف کش راد پمپ

مشخصات فنی پمپ کف کش راد ¼1 اینچ پروانه استیل

قطر لوله در کلیه مدل های زیر 1 1/4 اینچ می باشد.

جدول آبدهی پمپ کف کش راد 1 1/4 اینچ
مدل مقدار آب (متر مکعب در ساعت)
0 1.2 1.5 2.2 2.8 3.4 4 4.5 5.2 5.8 6.2 6.8
ارتفاع (متر)
MF 416 16 11 9 7 5 3 2
ASN 4/2 25 21 19 14 12 10 7 5 3 2
ASN 4/3 35 30 27 23 20 18 15 13 9 5 4 2
ASB 4/4 45 41 38 34 30 27 22 20 18 16 15 14
ASB 4/5 55 50 45 40 36 31 28 25 22 20 19 17
ASB 4/6 65 60 55 52 47 42 36 30 27 24 22 20
ASB 4/7 75 70 66 60 55 50 46 40 37 35 34 32
ASB 4/8 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 41 38

 

مشخصات فنی پمپ کف کش راد ¼1 اینچ دو جداره

قطر لوله در کلیه مدل های زیر 1 1/4 اینچ می باشد.

جدول آبدهی پمپ کف کش راد 1 1/4 اینچ دو جداره
مدل مقدار آب (متر مکعب در ساعت)
0 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4 6 6.6 7.2
ارتفاع (متر)
2VS13 4/1 14 12 10 9 7 6 5 4 3 2
2ASN 4/3 35 30 27 25 22 20 18 15 12 10 6 2
2ASB 4/4 45 41 38 35 33 30 26 23 20 15 12 9
2ASB 4/5 55 51 48 44 40 37 33 29 24 19 14 10
2ASB 4/6 65 61 58 55 51 47 43 38 30 25 16 12
2ASB 4/8 85 71 66 63 60 55 50 45 39 32 25 19

 

مشخصات فنی پمپ کف کش راد 2 اینچ پروانه استیل

قطر لوله در کلیه مدل های زیر 2 اینچ می باشد.

جدول آبدهی پمپ کف کش راد 2 اینچ
مدل مقدار آب (متر مکعب در ساعت)
0 5 7 11 13 13.6 14.2 14.8 15.4 16.6 16.6 17.2
ارتفاع (متر)
ASP 6/1 18 16 15 14 13 12 11 10 7 5 3 2
AS 6/2 28 25 23 22 20 18 17 16 14 11 5 2
AS 6/3 38 34 33 31 29 26 24 22 20 16 15
AS 6/4 48 42 41 37 35 32 30 28 21 16
AS 6/5 58 53 49 43 40 38 33 31 27
AS 6/6 68 62 54 59 45 40 36 34

 

مشخصات فنی پمپ کف کش راد 2 اینچ دو جداره

قطر لوله در کلیه مدل های زیر 2 اینچ می باشد.

جدول آبدهی پمپ کف کش راد 2 اینچ دو جداره
مدل مقدار آب (متر مکعب در ساعت)
0 5 7 11 13 13.6 14.2 14.8 15.4 16.6 16.6 17.2
ارتفاع (متر)
2VS18 6/1 12 10 9 7 6 4 3 2
2AS 6/2 28 25 22 20 17 15 12 9 7 5
2AS 6/3 38 32 30 27 24 21 19 14 11 9 7 5
2AS 6/4 48 45 40 37 34 30 25 21 16 10 7 5
2AS 6/5 58 54 50 41 40 36 32 28 26 24 23 20
2AS 6/6 68 63 60 57 52 47 42 37 31 25 23 20
2VN8 6/9 80 76 72 67 61 56 50 44 40 36 33 31
2VN8 6/10 100 92 83 79 74 69 63 58 52 44 40 37

 

جدول آبدهی پمپ کف کش راد 3 اینچ پروانه استیل

قطر لوله در کلیه مدل های زیر 3 اینچ می باشد.

جدول آبدهی پمپ کف کش راد 3 اینچ
مدل مقدار آب (متر مکعب در ساعت)
0 15 20 30 35 40 47 50 55
ارتفاع (متر)
MF 915 15 13 10 8 6 5 4 3 2
MF 922 22 20 17 15 13 10 7 5
VS18 9/2 28 24 18 14 10 8 5
VS18 9/3 33 29 25 20 16 12 8 5
VS18 9/5 44 38 30 25 20 14 7

 

جدول آبدهی پمپ کف کش راد 3 اینچ دو جداره

قطر لوله در کلیه مدل های زیر 3 اینچ می باشد.

جدول آبدهی پمپ کف کش راد 3 اینچ دو جداره
مدل مقدار آب (متر مکعب در ساعت)
0 10 14 21 28 33 37 41 45
ارتفاع (متر)
2VS27 9/1 13 11 10 9 8 7 6 4 2
2VS18 9/2 22 20 17 15 10 5
2VS18 9/3 33 30 25 19 12 7
2VS13 9/5 44 37 27 15 7

دیگر محصولات...