کوپلینگ های دنده ای

کوپلینگ های دنده ای

کوپلینگ های دنده ای

کوپلینگ های دنده ای نیز همانند مابقی کوپلینگ ها وظیفه اتصال دو شافت دوار را برای انتقال گشتاور و توان و دوران را دارد که همزمان بتواند نا هم محوری های مربوطه را نیز تا حد امکان تحمل نماید.

اگرچه دو شافت محرک و متحرک بعنوان شافت موتور با شافت ورودی گیربکس یا شافت خروجی گیربکس با شافت ماشین خروجی باید در زمان نصب بطور دقیق تنظیم و هم محور گردند ولی ایجاد نا هم محوری میتواند به علت نیروهای دینامیکی و یا انبساط قطعات به دلیل حرارت در حین کار ماشین الات و غیره بوجود آید.

کوپلینگ های دنده ای باید توانایی تحمل انواع ناهم محوری شعاعی، زاویه ای و یا ترکیب آن دو را داشته باشند.

اگرچه در اساس مکانیزم ساده ای دارند ولی کلاس دقت ماشینکاری، طراحی و کیفیت ساخت در کارکرد آنها بسیار اهمیت دارد.

اکثر این کوپلینگ ها متشکل از 4 جزء اصلی هستند:

یک نافی (hub) در سمت محرک و یک عدد در سمت متحرک نصب میگردد که بر روی آن دنده خارجی (External teeth) دنده زنی میگردد.
یک پوسته (Sleeve) در سمت محرک و یک عدد در سمت متحرک نصب میگردد که بر روی آن دنده داخلی (Internal teeth) دنده زنی میگردد.

تحمل نا همراستایی بر اساس شکل خاص و منحنی های ایجاد شده بر روی دندانه های نافی میباشد. لذا توانایی ماشین آلات دنده زنی در ایجاد این نوع منحنی ها و همزمان دقت لازم برای ایجاد منحنی اینولوت یکی از ملزومات اصلی برای کارایی کوپلینگ های دنده ای میباشد.

بعنوان مثال در کوپلینگ های دنده ای سری ELIGN شرکت الکون (Elecon) که دانش فنی آن را از شرکت تیسان آلمان خریداری نموده است مشخصات ذیل گنجانده شده است.

کوپلینگ های دنده ای این شرکت داری نافی های با تحدب چندگانه در پهلو (Crowned Flank) ، سر (Crowned Tip) و پخهای دندانه ها (Crowned Chamfers) می باشند که در شکلهای ذیل نشان داده شده است. نافی بعنوان قلب هر کوپلینگ دنده ای میباشد و بسیار حائز اهمیت است. لذا ساخت با ماشین آلات پیشرفته CNC یکی از شروط لازم برای نیل به کیفیت بالا میباشد.

Crowned flanks : به دلیل تحدب پهلوهای دندانه، ضخامت مرکز دندانه از سایر قسمت ها بیشتر بوده که این امر باعث افزایش سطح درگیری دندانه ها برای گشتاور های بالا شده و باعث درگیری تعداد دندانه های بیشتری برای یک زاویه مشخص می گردند. توزیع بار بیشتر در وسط دندانه که دارای ضخامت بیشتری است صورت می پذیرد. تحدب بر روی پهلوها باعث حذف تمرکز تنش در انتهای دندانه، توزیع بار بهینه در پهلوی دندانه و تحمل انواع نا هم محوری با حداقل لقی میگردد.

Crowned tips : نوک دندانه ها گرد میباشند. نوک گرد دندانه با ریشه دندانه مقابل در پوسته sleeve تماس دارد، که باعث حرکت دادن دقیق پوسته با حفظ هم مرکزی طبق سیستم گوی و کاسه میگردد. این امر باعث میشود لقی قطری پوسته به حداقل رسیده و بطور فیزیکی پوسته در مرکز قرار گرفته تا تحت انواع بارگذاری و نا هم محوریها مشخصه های تعادل دینامیکی خوبی حاصل گردد.

Crowned chamfers : سطوح دندانه ها در نزدیکی سر دندانه دارای پخ بوده که باعث حذف تداخل دندانه های نافی با fillet دندانه های پوسته sleeve میگردد. این امر باعث میگردد تا پهلوی صحیح دندانه های نافی و پوسته طبق منحنی اینولوت با هم درگیر شوند و آزادی عمل در قبال ناهم محوری تضمین گردد.

کلیه دندانه های نافیها در شرکت ELECON توسط ماشین آلات پیشرفته CNC تولید میگردند. نافی قلب هر کوپلینگ دنده ای میباشد و طراحی و ساخت فوق العاده آن باعث گردیده تا این کوپلینگ ها در شرایط کاری مختلف دارای طول عمر و قابلیت اطمینان بالایی باشند.

تحدب چندگانه دندانه های کوپلینگ های سری ELIGN باعث کاهش پروسه تنظیمات هم محوری و افزایش ظرفیت قابل تحمل نیرو توسط دندانه ها شده است. همچنین لقی بین دندانه ها به حداقل ممکن رسیده است که باعث تمایز آشکار بین این نوع کوپلینگ با دیگر انواع کوپلینگ های دنده ای موجود در بازار شده است. این کوپلینگ ها از فولاد فورج شده و تحت پروسه های مختلف کنترل کیفی تولید گردیده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *