راه اندازی الکتروموتور موتوژن

راه اندازی الکتروموتور موتوژن

راه اندازی الکتروموتور موتوژن

کاربر، مسئول محافظت از الکتروموتور در مقابل افزایش بار می باشد. الکتروموتور می بایست توسط یک سوئیچ مغناطیسی-حرارتی که در مقابل افزایش جریان محافظت دارد، به شبکه برق متصل گردد. تنظیم جریان سوئیچ نمی بایست بیشتر از 1.05 برابر جریان نامی الکتروموتور باشد.

در مجموع، محافظت الکتروموتور در مقابل جریان بار به بازرسی مداوم حرارت سیم پیچ الکتروموتور وابسته است. حرارت توسط افزایش بار و دلایلی چون قطعی یک فاز، کاهش یا افت خنک کاری، افزایش دمای محیط یا ارتفاع و تناوب قطع و وصل الکتروموتور ایجاد می شود. محافظت می تواند بوسیله نصب ترمیستورها داخل سیم پیچی ها و وصل انتهای آنها به رله ترمیستورها میسر شود. ترمیستورهای PTC مطابق با استاندارد در الکتروموتورهای با قدرت 18.5 کیلووات و بالاتر نصب می شوند.

الکتروموتورها به منظور پایین تر آوردن جریان و گشتاور راه اندازی، از طریق راه انداز نرم شروع به کار می کنند. با این روش، ولتاژ به صورت پلکانی افزایش داده می شود تا به مقدار نامی برسد تا از تغییرات گشتاور جلوگیری شود. جریان و زمان هر دو می توانند با راه اندازی نرم تنظیم شوند. جهت چرخش شافت خروجی الکتروموتور می تواند از طریق تغییر دو انتهای ترمینال های شبکه تغییر یابد. الکتروموتورها برای چرخش در هر دو جهت طراحی شده اند.

کنترل نهایی الکتروموتور موتوژن

بعد از نصب مکانیکی و الکتریکی، پیش از استفاده باید موارد زیر بررسی گردد:

شرایط استفاده می بایست دقیقا مطابق با پلاک الکتروموتور موتوژن باشد.
الکتروموتور باید طوری نصب شود که از جریان هوا جلوگیری نشود.
ماشین یا کوپلینک باید هم تراز گردد.
شافت الکتروموتور می بایست قادر باشد بوسیله دست آزادانه بچرخد.
مقاومت آب بندی الکتروموتورهایی که برای مدت زیاد انبار شده اند می بایست کافی بوده باشد.
همه اتصالات مکانیکی و الکتریکی باید محکم شده باشند.
قطعات تحت تنش و چرخش باید در مقابل تماس غیر عمدی ایمن شده باشند.
جهت چرخش باید کنترل شود.
صدای حاصل از بلبرینگ ها و براکت ها و ارتعاش باید از طریق راه اندازی الکتروموتور تحت شرایط بی باری و در سرعت نامی کنترل گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *