توانایی پمپ ها در مکش منفی آب

توانایی پمپ ها در مکش منفی آب

توانایی پمپ ها در مکش منفی آب

پمپ های سانتریفیوژ با آنکه توانایی اندکی در مکش آب دارند اما میتوانند دهش بسیار زیادی داشته باشند. به هنگام نصب پمپ های آبرسانی برای آن که پمپ همیشه پراز آب باشد و نیاز به هواگیری به وجود نیاید, پمپ را نباید بالاتر از منبع مکش نصب کرد(مکش منفی).هرچند در شرایط اضطراری میتوان این کار را انجام داد, اما در این صورت ارتفاع مکش آب محدود خواهد بود . در شرایط مکش منفی, از آنجا که فشار اتمسفریک مخزن مکش صفر است, فشار آب ورودی به پمپ, منفی خواهد بود. به عبارت دیگر انتظار میرود درصورت شل شدن اتصالات لوله مکش, به جای نشتی آب, هوا کشیدن خط لوله به وجود آید .

با افزایش ارتفاع مکش, ورود آب به پمپ با تبخیر بخشی از آن و تشکیل حباب های بخار همراه می شود (کاویتاسیون). برای تعیین بیشترین ارتفاع مکش پمپ ها بدون بروز کاویتاسیون, به همراه اطلاعات پمپ, توسط سازنده ارائه می شود. به عنوان یک تخمین, هنگامی که آب در دمای محیط پمپ می شود, بیشترین ارتفاع مکش را می توان با کم کردن مقدار NPSH پمپ از عدد 8 به دست آورد .

به عنوان مثال در مورد یک پمپ که بیشترین مقدار NPSH مورد نیاز این پمپ طبق منحنی NPSH پمپ برابر با 2.5 متر است.به این ترتیبطبق رابطه گفته شده انتظار داریم این پمپ توانایی مکش آب به مقدار 5.5 متر را داشته باشد. البته باید در نظر داشت برخی پارامترها توانایی پمپ ها در مکش منفی را ضعیف می کنند, از جمله :

دمای زیاد: برای مثال اگر دمای آب 60 درجه باشد, توانایی مکش پمپ 2 متر کم می شود و دمای بالاتر از 90 درجه, پمپ نمی تواند آب را به سمت بالا بکشد و لازم است در ورودی پمپ, فشار مثبت ایجاد شود.¬
افزایش ارتفاع از سطح دریا: برای مثال در شهرکرد توانایی مکش پمپ ها 2 متر کمتر از شهرهای ساحلی است.
افزایش تلفات فشار در لوله مکش: تا حد ممکن سایز لوله مکش باید بزرگ و طول آن کوتاه باشد. استفاده از اتصالات زیاد و گرفتگی صافی منجر به کم شدن مکش آب توسط پمپ می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *